GRAFIK ORAZ REJESTRACJA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ !!!

 

REGULAMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA:

 

1. Rezerwacja na zajęcia odbywa się poprzez  powyższy grafik online ( wymagana zarejestrowania się w systemie ) bądź telefonicznie.

2. Instrukcja rezerwacji poprzez grafik online:

a. JEDNORAZOWA rejestracja. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo na maila hasło do systemu rezerwacji zajęć.

b. Rezerwacja pierwszych zajęć w CrossFit 43300. Osoby początkujące powinny odbyć obowiązkowo cykl zajęć wprowadzających - CROSSFIT INTRO w każdy piątek o godzinie 19.30, PIERWSZY TAKI TRENING ( CROSSFIT INTRO ) JEST DARMOWY . W ZWIĄZKU Z PANUJACYM STANEM EPIDEMII DO ODWOŁANIA NA ZAJĘCIA MOGĄ UCZĘSZCZAĆ WYŁĄCZNIE ZAWODOWI SPORTOWCY ORAZ CZŁONKOWIE KADR NARODOWYCH.

c. Zarządzanie systemem rezerwacji zajęć ( możliwość rezerwacji zajęć 14 dni do przodu )

d. Zakup karnetu odbywa się po odbyciu pierwszych darmowych zajęć wprowadzających. Osoby posiadające karty Multisport, OK System, Fit Profit, Fit Sport trenują bez żadnych dopłat.

 

3. Liczba uczestników na każde zajęcia jest ograniczona. W przypadku braku miejsc uczestnicy mają możliwość zapisania się na listę rezerwową. 

4. Zajęcia odbywają się pod warunkiem minimalnej liczby 3 uczestników. W przypadku mniejszej ilości zapisanych osób będziemy informować o odwołaniu lub przeniesieniu zajęć nie później niż 2 godzinym przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach należy niezwłocznie poinformować o tym CrossFit 43300 poprzez grafik bądź telefonicznie, najpóźniej dwie godziny przed zajęciami.

6. Nagminne nie stosowanie się do punktu nr 5. może skutkować pobraniem wejścia z karnetu bądź skróceniem daty ważności karnetu.

7. W przypadku odwołania zajęć przez trenerów, uczestnik zostanie poinformowany o tym telefonicznie lub poprzez sms.

8. Grafik ustalany jest na cały miesiąc i odnawiany jest na 7 dni przed końcem miesiąca.

9. Uczestnik ma możliwość zapisania się na zajęcia nie dłużej niż 14 dni.

10. OPEN GYM ( trening we własnym zakresie ) nie wymaga zapisów. W ZWIĄZKU Z PANUJĄCYM STANEM EPIDEMII OPCJA OPEN GYM JEST ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM TRENINGOWE MACIEJ LASZCZAK, ul. Gen. Maczka 9, 43-310 Bielsko-Biała, NIP 9372576959. Podmiotem przetwarzającym Twoje dane w systemie informatycznym jest EFITNESS Sp. z o.o., ul. Goździkowej 6, 60-175 Poznań.

 

2. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie www.centrumtreningowe43300.pl numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej.

 

3. Skorzystanie z usług oferowanych przez administratora wymaga zarejestrowania się na stronie www.centrumtreningowe43300.pl (założenie konta). Zarejestrowanie się do naszego systemu wymaga podania od Ciebie Twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (adres email), danych adresowych oraz numeru telefonu. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponować, aby było możliwe założenie konta. Możesz podać również swój pesel.

 

W przypadku osób, które podpisują z administratorem danych umowę długoterminową na świadczenie usług, administrator pobiera od nich pisemne oświadczenie o ogólnym stanie zdrowia (informację, czy stan zdrowia osoby podpisującej umowę pozwala na korzystanie przez nią z usług świadczonych przez administratora; na jej uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych przez administratora). Dane o stanie zdrowia są niezbędne w celu zapewniania bezpieczeństwa świadczenia usług.

 

Osoby korzystające z usług oferowanych przez CENTRUM TRENINGOWE MACIEJ LASZCZAK, mogą również wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i głosu przez administratora, w formie zdjęć i video, w tym zamieszczanie fotografii i filmów na stronach internetowych i portalach społecznościowych prowadzonych przez administratora.

 

4. Zakładając konto w naszym systemie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – swoje dane podajesz dobrowolnie. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz.

 

5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez administratora, w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta w systemie, w celu wykonania pozostałych zobowiązań umownych oraz w celu marketingu produktów.

 

 

6. Twoje dane osobowe będą przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i  finansowe. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.

 

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu żądania ich usunięcia lub wygaśnięcia ustawowego.

 

8. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych.

 

9. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 218 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).